مترجم سایت

جام جهانی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی - مطالب اسامی بازیكنان تیمهای شركت كننده
سه شنبه 18 خرداد 1389  ساعت 23 و 40 دقیقه و 42 ثانیه

دروازبانها:

 1) تیم هاوارد 18) براد گوژان 22) ماركوس هانمان

 

مدافعان:

 2) جاناتان اسپكتور 3) كارلوس بوكارنگا 5) اوگوچی اونیوو 6) استیو چروندلو 12) جاناتان برونستین 15) جای دمریت 21) كلارنس گودسن

 

هافبكها:

4) مایكل برادلی 7) داماركوس بیسلی 8) كایت دمپسی 10) لاندن داناوان 11) استوارت هلدن 13) ریكاردو كلارك 16) فرانسیسكو تورس 19) موریس ادو 22) بنی فیلهابر

 

مهاجمان:

9) هركولز گومز 14) ادسون بودل 17) یوزی آلتیدوره 20) روبی فیندلی

 

مربی: باب برادلی


 • آخرین ویرایش:-
سه شنبه 18 خرداد 1389  ساعت 23 و 36 دقیقه و 14 ثانیه

دروازبانها:

 1) فرناندز موسلرا 12) خوان كاستیلو 23) مارتین سیلوا

 

مدافعان:

 2) دیه گو لوگانو 3) دیه گو گودین 4) خورخه خوسیله 6) موریسیو ویكتورینو 16) ماكسیمیلیانو پریرا 19) آندرس اسكاتی 22) مارتین كاسرس

 

هافبكها:

5) والتر گارگانو 8) سباستین اگورن 11) آلوارو پریرا 14) نیكلاس لودیرو 15) دیه گو پرز 17) اگیدیو آروالو 18) ایگناسیو گونزالس 20) آلوارو فرناندز

 

مهاجمان:

7) ادینسون كاوانی 9) لوئیز سوارز 10) دیه گو فورلان 13) سباستین آبرئو 21) سباستین فرناندز

 

مربی: اسكار تابارز


 • آخرین ویرایش:-
سه شنبه 18 خرداد 1389  ساعت 23 و 33 دقیقه و 13 ثانیه

دروازبانها:

 1) دیه گو بناگلیو 12) ماركو فائلی 21) جانی لئونی

 

مدافعان:

 2) اتسفان لیچتستینر 3) لودویچ ماگنین 4) فیلیپ سندروس 5) استیو وان برگن 13) استفان گریچتینگ 17) رتو زیگلر 22) ماریو اگیمان

 

هافبكها:

6) بنجامین هوگل 7) ترانگویلو بارنتا 8) گوخان اینلر 11) والون بِهرامی 14) ماركو پادالینو 15) هاكان یاكین 16) گلسون فرناندز 20) پیرمن شوگلر 23) ژردان شاكیاری

 

مهاجمان:

9) الكساندر فرای 10) بلیس انكوفو 18) آلبرت بانجاكر 19) ارن دردیوك

 

مربی: اوتمار هیتسفیلد


 • آخرین ویرایش:-
سه شنبه 18 خرداد 1389  ساعت 23 و 30 دقیقه و 53 ثانیه

دروازبانها:

 1) ایكر كاسیاس 12) ویكتور والدز 23) پپه رینا

 

مدافعان:

 2) رائول آلبیول 3) جرارد پیكه 4) كارلوس مارچه نا 5) كارلوس پویول 11) خوان كاپدویلا 15) سرجیو راموس 17) آلوارو آربلوا

 

هافبكها:

6) آندرس اینیستا 8) ژاوی هرناندز 10) سسك فابرگاس 14) ژابی آلونسو 16) سرجیو بوسكتس 20) خاویر مارتینز 21) دیوید سیلوا

 

مهاجمان:

7) دیوید ویا 9) فرناندو تورس 13) خوان مانوئل ماتا 18) پدرو 19) فرناندو لورنته 22) خسوس ناواس

 

مربی: ویسنته دل بوسكه


 • آخرین ویرایش:-
سه شنبه 18 خرداد 1389  ساعت 23 و 29 دقیقه و 09 ثانیه

دروازبانها:

 1) منیب جوزپز 16) ایتوملنگ خوونه 22) شوو-آیب والترز

 

مدافعان:

 2) سیبونیسو گاكسا 3) تسپو ماسیللا 4) آرون مكنا 5) آنله انگكونگا 14) ماتیو بوث 15) لوكاس ژوالا 20) بنگانی خومالو 21) سیابنگا سانگونی

 

هافبكها:

6) مكبث سیبایا 7) لانكه داویدس 8) سیپیوه تشابالالا 10) استیون پینار 11) تكو مودیسه 12) رنیئوله لتشلینانه 13) كاگیشو دیكگاكوی 19) سورپرایز مریری 23) تاندویسه خوبونی

 

مهاجمان:

9) كاتلگو امنلا 17) برنارد پاركر 18) سیابونگا نوموته

 

مربی: كارلوس آلبرتو پریرا


 • آخرین ویرایش:-
سه شنبه 18 خرداد 1389  ساعت 23 و 27 دقیقه و 51 ثانیه

دروازبانها:

 1) سمیر هاندانویچ 22) جاسمین هاندانویچ 16) الكساندر اسلیگا

 

مدافعان:

 2) میسو برسكو 3) الودین دزینیچ 4) ماركو سولر 5) بوستجان سزار 6) برانكو ایلیچ 13) بوخان یوكیچ 19) سوئاد نیلكویچ 22) ماتج ماوریچ

 

هافبكها:

8) رابرت كورن 10) والتر بیرسا 15) رنه كرهین 17) آندراز كایرم 18) الكساندر رادوساولویچ 20) آندرج كوماچ 21) والیبور استوانویچ

 

مهاجمان:

7) نك پسنیك 9) زلاتان لوبیجانكیچ 11) میلوخه نوواكویچ 14) زلاتكو دِدیچ 23) تیم ماتاوز

 

مربی: ماتیاژ كك


 • آخرین ویرایش:-
سه شنبه 18 خرداد 1389  ساعت 23 و 25 دقیقه و 54 ثانیه

دروازبانها:

 1) یان موچا 12) دوسان پرنیس 23) دوسان كوكیاك

 

مدافعان:

 2) پیتر پكاریك 3) مارتین اسكرتل 4) مارك كچ 5) رادوسلاو زاباونیك 16) یان دوریسا 21) كرنل سالاتا 22) مارتین پتراس

 

هافبكها:

6) زدنكو استربا 7) ولادمیر ویس 8) یان كوزاك 10) مارك ساپارا 15) میروسلاو استوچ 17) مارك هامسیك 19) خوراخ كوسكا 20) كامیل كاپونك

 

مهاجمان:

9) استانیسلاو سستاك 11) رابرت ویتك 13) فلیپ هُلُسكو 14) مارتین یاكوبو 18) اریك یندریسك

 

مربی: ولادمیر ویس

 


 • آخرین ویرایش:-
سه شنبه 18 خرداد 1389  ساعت 23 و 24 دقیقه و 24 ثانیه

صربستان

دروازبانها:

 1) ولادمیر استویكویچ 12) بوخان ایسلاویچ 23) آندلكو یوریسیچ

 

مدافعان:

 2) آنتونیو روكاوینا 3) الكساندر كلاروف 5) نمانیا ویدیچ 6) برانیسلاو ایوانویچ 13) الكساندر لوكوویچ 16) ایوان اوبرادویچ 20) نوون سوباتیچ

 

هافبكها:

4) گویكو كاسار 7) زران توسیچ 10) دژان استانكویچ 11) نناد میلیجاس 14) میلان یووانویچ 17) میلوش كراسیچ 18) میلوش نینكویچ 19) رادوسف پترویچ 22) زدراكو كژمانویچ

 

مهاجمان:

8) دانكو لازویچ 9) ماركو پانتلیچ 15) نیكولا زیگیچ 21) دراگان مردخا

 

مربی: رادُمیر آنتیچ


 • آخرین ویرایش:-
سه شنبه 18 خرداد 1389  ساعت 23 و 22 دقیقه و 36 ثانیه

دروازبانها:

 1) ادواردو 12) بِتو 22) دانیل فرناندز

 

مدافعان:

 2) برونو آلوز 3) پائولو فریرا 4) رولاندو 5) دودا 6) ریكاردو كاروالیو 13) میگوئل 15) پپه 21) ریكارد كاستا 23) فابیو كوئنترائو

 

هافبكها:

8) پدرو مندز 14) میگوئل ولوسو 16) رائول میرلس 19) تیاگو 20) دكو

 

مهاجمان:

7) كریستیانو رونالدو 9) لیدسون 10) دانی 11) سیمائو سابروسا 17) نانی 18) هوگو آلمیدا

 

مربی: كارلوس كویرز


 • آخرین ویرایش:-
سه شنبه 18 خرداد 1389  ساعت 23 و 20 دقیقه و 00 ثانیه

دروازبانها:

 1) جاستو ویلار 12) دیه گو بارتو 22) آلدو بوبادیلا

 

مدافعان:

 2) داریو وِرُن 3) كلودیو مورل 4) دنیس كانیزا 5) خولیو سزار كاسرس 14) پائولو داسیلوا 17) آرولیانو تورس 21) آنتولین آلكاراز

 

هافبكها:

6) كارلوس بونت 8) ادگار بارتو 11) جاناتان سانتانا 13) انریكه ورا 15) ویكتور كاسرس 16) كریستین ریواس 20) نستور اورتیگازا

 

مهاجمان:

7) اسكار كاردسو 9) روكه سانتا كروز 10) ادگار بنیتز 18) نلسون والدز 19) لوكاس باریوس 23) رودلفو گامارا

 

مربی: جراردو مارتینو


 • آخرین ویرایش:-
 • تعداد کل صفحات :4  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
آخرین پست ها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات